Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Salt Lake City

USA, stát Utah, město Salt Lake City, Zimní olympijské hry.

Okolím Solného jezera se při slavnostním zahájení rozezní Mormon Tabernacle Choir na oslavu mimořádné světové sportovní události.

Toto lákavé prostředí s výhledem na vysoké hory s čistými ulicemi a nízkou kriminalitou vyhrálo kandidaturu nad dalšími městy.

Pro nás je zajímavé, že místní obyvatelé dodržují zákony, které jsou neobvyklé v Evropě i jinde na světě.

Alkohol se prodává jen v určených obchodech a v určitou dobu. Pivo i víno se smí podávat jen k jídlu a to ještě omezeně. Káva se nesmí pít, stejně tak jako čaj - všechny produkty s obsahem teinu jsou zakázány. Tedy i Coca Cola je zakázána.

Toto je však díky olympiádě nyní povoleno, avšak jen po dobu jejího trvání.

Destiláty a další alkohol se může běžně upíjet jen v soukromých barech, které k tomu obdržely drahou licenci. O podání alkoholu musíte požádat a po zanesení do počítače obdržíte poštou poukázku k odběru alkoholu v daném baru. Není to jednoduché, zavírací doba barů je před půlnocí.

Místní obyvatelé zavrhují tabák a tabákové výrobky včetně žvýkacího tabáku, ve veřejných budovách je vyloučeno kouření.

Zdá se, že lidé, kteří tato pravidla a zákony respektují, žijí čistě a spořádaně, zdravě. Sportují a upřednostňují zdravý rodinný život s dětmi. Mravní život, úcta k práci a rodině, všeobecná zdrženlivost. To je idea a život jednotlivců. Ve volných chvílích navštěvují kulturní a sportovní podniky, které jsou na vysoké úrovni.

Obyvatelé této lokality vzývají mormonskou víru, která je nositelem tohoto způsobu života. Symbolem z minulosti je v centru Salt Lake City mormonský chrám. V blízkosti chrámu k lidem vyhlíží sám Otec Brigham Young, který v červenci roku 1847 přivedl na tato místa svou karavanu mormonů a nabídl lidem spokojený život v údolí Solného jezera.

Mormonský biskup pan Mitt Romney je šéfem organizačního olympijského výboru, ale také milionářem. Bude to on, kdo bude předávat cenné kovy vítězům Zimních olympijských her na náměstí před Salt Lake Temple, ojedinělým chrámem, který má u základů sílu zdí až několik metrů. Jeho vlastní výstavba trvala více než čtyřicet let.

Před několika málo lety tuto část USA nově objevili především umělci, malíři a tak se stalo prestižní záležitostí pobýt nějaký čas mezi místními obyvateli a žít s nimi jejich život. Možná, že i z těchto důvodů Salt Lake City obdrželo právo ukázat světu, že může být i jiný svět, než ve kterém žijeme.

Příjemné zážitky z tohoto dění a naše přání všem, kteří reprezentují naši vlast, aby získali ta nejvyšší místa na stupních vítězů.