Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Saint Tropez

Kouzelné, malebné staré domy lemují přístav s rybářskými čluny, motorovými jachtami a luxusními plachetnicemi. Vše se zde snoubí jako málokde jinde. Tady se to očekává a také to tak vždy je.

Nero, císař římský, nechal popravit svého důstojníka Torpese, po němž městečko údajně nosí své známé jméno. Malíři si v tomto kouzelném městečku, které i dnes žije jen přes sezónu přesycenou příjemným sluncem, kdy většina hotelů je otevřena jen od poloviny března do poloviny října, dávali dostaveníčko s okolím, podobně jako sama Brigitte Bardot

Vše je jinak. Filmy a jejich protagonisté udělali své, ale jen na určitý čas. Tato kouzelná místa si dnes objevují diváci veselého filmu, který vnesl ducha do místních uliček a na pláže. Byla to jedna z velkých vln, které přišly na toto pobřeží. Malebný pohled na samotný rybářský přístav s koloritem vlastním tomuto městečku se vždy naplňuje z každého úhlu pohledu jen s propletencem ceny a druhu lodí a tím také lidí. Jsou tu lidé všech nálad, různých mravů a náboženství, majetku. Je to něco, co se nedá odhadnout. Ani o to tady nejde, je tu svoboda a úcta, jen ne k času. Čas se měří na slunce a měsíc. Cesta začíná a končí na vodě, odněkud někam.

Lou Revelen a Le Chabichou nabízejí poctivou chutnou krmi pro poutníka. Snad jen vybraná krajová jídla si drží svoje postavení i v dnešní době, kdy pláže mapují mladší, kteří si rádi zopakují choulostivé, ale lákavé situace ze známého filmu o dámských plavkách bez vrchního dílu.

Bohatší turisté vykonají povinnou zastávku svým plavidlem, aby mohli říci, že tady byli. Také jsem si koupil jeden z typických suvenýrů - textilní tašku přes rameno s nápisem St-Tropez a vytištěním mého příjmení. Asi se tam již nevrátím. Hledám jiná místa na světě, která mne více chytí za srdce a přes krásu nevidím.

I pro mne to byla jen krátká zastávka, ale zato příjemná, jako pro malíře, kteří si zde malovali a žili.

Miloš Tretter