Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Lýdie

Nedávno jsem se vrátil ze země nám daleké, ale přesto známé, zahalené do pohádek, země tajuplností, tanců, vína, slunce, fotbalových fanoušků, historie, významných a dobrých obchodníků s kůží, zlatem. Zemně plná různého ovoce, překrásných květů různých barev a odstínů a chutné, zdravé kuchyně. Je to kus Země, nám vzdálené západní Turecko.

Sardy, které byly ve starověku centrem říše Lýdie. Gygés, král této říše, kterou založil v roce 680 př.nl., ji proslavil rozvinutým obchodem a bohatstvím. Zlatonosná řeka Pactolus přinesla tolik přírodní slitiny zlata a stříbra, obchod vzkvétal tak rychle, že sám král rozhodl jako první na světě ve prospěch všech stran o ražbě mincí.

Poslední král lýdské říše Kroisos (Krésus, 560-547) s pomocí svých lidí byl nejdále při ražení mincí. Celý proces, dle posledních informací, tedy tavba a ražení, trval skoro šest dní při teplotě necelých 750 stupňů. Mince byly malé, se symbolem některé šlemy, především se lvem. Měli každá svoji váhu. Také se na nich objevovaly znaky nejbohatších lýdijských občanů. Království i král bohatli, proto také platí rčení, je bohatý jako Krésus.

Čas běžel dál a mince začaly razit i další státy a města. Především v řeckých městských státech. I sám Alexandr Veliký ve čtvrtém století razil mince se svým portrétem. Tím také jako jeden z prvních podpořil a rozvinul mezinárodní obchod. Je dobré se trochu porozhlédnout okolo sebe, než člověk vyrazí na cestu. Třeba zajít do knihovny nebo dnes na net. Vlastní pouť a prožitky mohou být bohatší, zajímavější a hlavně potom na místě mají informace cenu zlata. Stejně jako zlaté mince.

Turecko mne mile překvapilo. Byl jsem tam poprvé. Z větší časti jsem je projel. Hory, nížiny, lesy, okolí jezer, nádherné rozsáhlé zeleně nebo nesčetná údolí obdělaných úrodných polí, hromady zeleniny a ovoce na trzích, v obchodech. Sardis - Temple of Artemis Vše, co si člověk přeje na pultě obchodů, obchodních domů i krámků. Země plná květů, krásného, čistého a teplého moře, plno jen milých, pracovitých a vzdělaných lidí.

Země plná mešit, kaváren, diskoték, hote- lů výborné úrovně s kvalitními službami.

Ve večerních hodinách v klubu hotelu jsem ochutnal světové značky destilátů, které známe snad všichni. Turečtí barmani a management hotelů upřednostňuje tuto nabídku Lydia - Bodrum pro své hotelové hosty, stejně jako nabídku celé řady klasických drinků míchaných především v šejkru, margarita, fizzy, výjimečně v tumbleru. Nejčastěji jsou v nabídce longdrinky - cuba libre, šroubovák, gintonic, tequila sunrise a podobně.

Nejvíce se lidé baví v diskotékách, které jsou nabité turisty i místními a světovými hity až do rána. Je tam život nejen ve dne, ale i v teplé noci. Zkuste to.

Už se těším, určitě tam ještě vyrazím. Zalíbilo se mi v Turecku. Místo mincí si vezmu s sebou zase kreditku, hlavně přečtené kapitoly o zemi, která se mi zdála být daleko a cizí. Opak je pro mne pravdou.

Miloš Tretter