Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Grandhotel PUPP

Karlovy Vary, Becher, Mattoni a Grandhotel Pupp, tento světově známý a oblíbený komplex hotelových a lázeňských služeb, díky kterým v dnešní době doplněným službám pro nadnárodní kongresy, společenské podniky má také své tajemství.

Celý tento architektonický a hotelový skvost se nachází na samém začátku Karlových Varů podél toku řeky Teplé, v místech, kde starosta Deiml již v roce 1701 vybral toto úchvatné místo určené pro odpočinek a hlavně zábavu, říkalo se tam na Loukách. Tento lusthaus dostal jméno Salle de Assemblée, později přejmenovaný na Saský sál. Následný starosta města Andreas Becher nechal postavit poblíže druhé centrum pod jménem Český sál, později řečený Český dům. Tímto zaoblením podél řeky mezi skalami dostalo své kouzlo a charakter.

Johann Georg Pupp se narodil 17.4.1743 jako syn G. Poppa z Veltrus u Slaného, vyučil se cukrářem u Mitterbacha, karlovarského významného cukráře, který si jej oblíbil, stejně jako i jeho dcera. Mladý, talentovaný cukrář asi měl své kouzlo a charisma, i on si vybral dobře. Nevěsta Franceska dostala věnem značnou finanční částku od rodiny a tak to vlastně začalo, tím vznikl základ Grandhotelu Pupp. Čas běžel a dějiny s ním, přišlo nedobrovolné odprodání majetku.

Až vnuk zakladatele, praktický Henrich, vyhledávaný cínař našetřil dostatek peněz na postupné odkupování svojí matkou prohospodařeného, ztraceného majetku zpět do rukou Puppů. Velké zásluhy o budování značky, jak se dnes nosí ve světě marketingu, se zasloužil Anton Popp, syn Heinricha, který opět otevřel velkou cukrárnu a pekárnu ve městě. Historie se v podstatě opakovala, neboť v roce 1866 se oženil s dcerou samotného Heinricha Mattoniho, která přinesla nový, potřebný kapitál do dalších let. Spolu s jeho bratry Henrichem a Juliem skoupili okolní nemovitosti a tím vyrostl areál a od června 1872 i nová společná firma Pupp.

V pozdějších letech, kdy se firma stala akciovou /1890, přibyly starosti a významná přestavba celého komplexu, která trvala více než patnáct let i s tím, že původní budova Českého sálu vzala za své. Další velkou přestavbu pod kontrolou rodinných příslušníků proběhla v roce 1922, která zasáhla hlavně interiéry. Každá doba si vyžádala své, neboť mezi hosty po celá staletí patřily světově známé a ceněné osobnosti, jak Beethoven, Mozart, Bach, Wagner, Goethe, Shiller, Purkyně, Gogol, Barrande, ale i významní vládci v Evropě. Sama Marie Terezie, ruský car Petr I., Franz Josef, Bismarck, německý císař Vilém I, ale i britský král Edvard VII a další osobnosti.

Neznámým pojmem v historii Puppu je, že ne vždy byl dědic majetku z rodu Puppů a tak samozřejmě nastoupila rodina Mattoniů. Tím se dá na závěr usoudit po letech, že jako dnes Karlovy Vary dělají tyto tři jména - Becher, Mattoni a Pupp, tak i stejně před několika sty lety byli nositeli historie a života ve městě Karlovy Vary. Nesmíme ale zapomenout, že své podstatné hrál hrabě Chotek, který skromně stál v pozadí pozdějšího dění.

Díky vám pánové, rád se sem každý rok několikráte vracím. I mé působení v tomto městě souvisí s těmito jmény od mého mládí, každá zastavení a pohled přináší vzpomínky. Díky za vaši odvahu, víru, pracovitost a houževnatost, jsem vždy potěšen na duši.

Miloš Tretter