Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Bartender na zaoceánské lodi

Snem mnoha kluků je pracovat v obsluze na zaoceánské lodi. Sny se mají plnit. Je několik agentur, které toto umí zajistit. Jde o to, které dáte důvěru. Ne vždy se to povede dle představ. Jde o solidnost a záleží také, jaké mají podmínky a možnosti zprostředkování práce. Pozor při výběru agentur. Nejlepší je dobře se informovat u někoho, kdo toto již prožil a svůj sen si splnil. Není mnoho takových, kteří mohou říci, že vše proběhlo dle smlouvy a dle představ.

Předchází několik pohovorů v anglickém jazyce, několik zdravotních prohlídek a to bývá kamenem úrazu. Je dobré se informovat, kde má plavební společnost sídlo, kde se jejich lodě nacházejí a jaké cesty pasažérům nabízejí. Také záleží na tom, na které lodi budete později pracovat. Je těžké odhadnout, která agentura solidně pracuje. I v tomto musíte mít štěstí. Takové agentury působí na celém světě a je jich kolem dvou set. Při vstupním jednání musíte předložit maturitní vysvědčení, reference z bývalých pracovišť, zdravotní vysvědčení, zdravotní průkaz, průkaz o očkování proti nemocem, vyšetření od psychiatra a nesmíme zapomenout na doložení znalosti anglického jazyka, poněvadž většina zaoceánských lodí má za pasažéry Američany. Za vše se platí předem a stojí to tisíce korun. Také nemusíte být vybráni, ale pozor, peníze se nevracejí. Přednost dostává ten, kdo ovládá další cizí jazyk. Znalosti jazyků musí být na vysoké úrovni. Mělo by vám být více než dvacet let a  často se vyžaduje pět let práce v hotelu. Důležité je skutečně být zdravý, protože lodě plují po celém světě a to od Aljašky až do Brazílie nebo jinými podobnými vodními cestami, které jsou právě zajímavé pro pasažéry. Pokud vše splníte, bude vám oznámeno, že jste přijati a jde vše velmi rychle. Je nutné tedy se na toto předem dobře připravit.

Ve vyrozumění také obdržíte letenky do místa, odkud se nalodíte. Není to snadné, proto je dobré si znovu zopakovat náležitosti. Každému je jasné, že první plavba bude asi nejhorší a nejtěžší. Většinou první plavba je na dobu šesti měsíců. Jen silní odolní jedinci se vracejí zase ke své práci, dosti jich ale definitivně ví, že to byla také plavba poslední. Mnoho kluků nevydrží psychicky a bývají posláni na náklady společnosti domů. Proto je také velká fluktuace zaměstnanců. Psychika je rozhodující, hlavně v prvních dnech. Nic  nepomůže a nikdo nepomůže. Domov je daleko, personál na lodi je z celého světa a často bývají roztržky mezi skupinami či jednotlivci. Někdy to hrozí i rvačkou mezi sebou, házením porcelánu a podobně. Tomu se nikdy nezamezí a je to vše přísně ohlídáno. Pokud se do této situace dostanete a jste přistiženi, jedete rovnou domů. Pokud budete  ovládat požadovanou angličtinu dokonale, jistě se dá vše vysvětlit a předejít takovým situacím. Vstupní, prozkoušená angličtina při sepsání smlouvy je něco jiného než pozdější praxe. Plno lidí se vás pořád na něco ptá nebo vy jich. Rozhodující je, zdali si rozumíte s hosty na lodi. Je tam i mnoho pochopení, ale vše jednou končí. Váš nadřízený head waiter zpočátku pomůže každému a přitom se vytvářejí osobní i pracovní vztahy mezi vámi. Především si musíte uvědomit,že jste podřízený. Pokud se toho nedržíte, dá vám to na vědomí mnoha nevybíravými způsoby. Každý na lodi má svoji přesně vymezenou funkci, kterou přesně plní. Jde o práci nadřízených a podřízených. Vše ostatní jde stranou. Jsou na to i pravidla, která se musíte neustále denně učit a nadřízenému  opakovat. Jako na vojně.

U nás doma je vše jiné. Máme své návyky, zlozvyky. Na ty je dobré co nejdříve zapomenout. Například zakouřit si, zastoupení nebo pomoc neexistuje. Každý jede na sebe. Mezi obsluhujícím personálem je mnoho národností a to se projevuje. Pracují zde svobodní i ženatí pánové. Každý ale přišel v podstatě za výdělkem. Na lodi v posádce je i dosti žen, dokonce i manželé. Jsou i tací, kteří na těchto lodích pracují i více než deset let. Pracovní funkce jsou většinou rozděleny i dle národnosti.

Nejvyšší funkce zastávají Japonci, Angličané, Švédové, Norové a pochopitelně Američané, protože před plavbou navštěvovali námořní školy a mají dlouholetou praxi. Technické posty zastávají povětšině Asiati, asi 80 procent, Indové, Filipínci. Obsluhující personál bývá většinou z Evropy. V hotelu, který čítá i mnohdy více než 1.000 hostů, pracují většinou dívky ze Skandinávie, Německa, které velmi dobře ovládají anglický jazyk. Obsluhující personál pracuje v mnoha střediscích, jako jsou restauranty všeho druhu, připravují snídaně, obědy,večeře. Mimo tyto hlavní služby také zajišťují pochopitelně další střediska, jako je práce u bazénu, v kasinu a room servis.

Každý začíná jako assistant waiter. I kdybyste byli mistři světa a měli známé kdekoliv, rodiče byli milionáři. Na lodi můžete ale rychle postupovat ve funkci, záleží to jen na vaší snaze a odvedené práci. Není také důležité, jak dlouho pracujete na lodi v obsluze. Jsou i tací číšníci, kteří jsou neustále v stejné funkci jen jako asistenti i několik let.

Práce v přístavu, kde se kotví, začíná pravidelně snídaní v půl sedmé ráno. Bývá to pravidlem, protože loď přistane v přístavu v 5 ráno. Hosté se připraví na vylodění, ale předtím se nasnídají. Jen si představte například 1.700 snídaní najednou. Všichni potom opouštějí loď a do 5 hodin odpoledne se naloďují noví pasažéři. Od jedné odpoledne do tří se podávají obědy a od osmi večer do  jedenácti večeře. Odplouvá se v každém případě v 6 hodin večer. Při vaší práci se nesmí stát žádná chyba. Jste neustále pod dohledem svého nadřízeného. Pokud se tak stane, chyba je vám okamžitě vytknuta a započítána. Vysoká předpokládaná zodpovědnost je předností. Vždy následuje po chybě sankce. Zpočátku, asi je to i norma, se něco promíjí, ale podruhé si zabalíte kufry a jedete domů. Pokud jste udělali větší chybu, jedete okamžitě po přistání na náklady společnosti, ale bez možnosti další práce do budoucna. Ten, kdo se osvědčí, může ale nastoupit ke stejné společnosti i po mnoha letech. Neustále jste v evidenci v databázi a počítají s vámi. Mezi takové prohřešky patří například následující. Při každém vstupu do kuchyně si každý číšník musí vždy umýt ruce. Pokud tak neučiní, je zle. Například kuchaři nosí při své práci chirurgické rukavice. Hygienické předpisy jsou výjimečně přísné, stejně tak i hygiena sama.

Většinou je loď plná pasažérů, hostů. Bývá to dle velikosti lodi. Počty se pohybují od 1.200 do 1.700 hostů na jedné lodi. Organizace práce je tedy na vysoké úrovni a je náležitě prověřena každý den. Hlavní chody jídel se podávají v dining room, tedy v restaurantu, a to většinou na dvě etapy. Tedy najednou například běžně obědvá kolem tisícovky lidí. Tyto počty jsou samozřejmostí při různých večírcích, pořádaných akcích. Každý z obsluhy okamžitě pochopí, co má za práci a kde je jeho místo.

Kromě tohoto střediska je také běžně restaurant se švédskými stoly pro občerstvení, dále čínský restaurant, italský restaurant, japonský restaurant, mexický restaurant. Na přídi lodi je největší bar a také je to prostor pro setkání či cigaretu. Bývá i menší bar pod jménem, kam hosté chodí na skleničku před podáváním jídla. Při delší plavbě, například když trvá deset dní bez přestávky na moři a to do Sydney z Ameriky a mnoho lidí prožívá tuto plavbu poprvé, je vše postupem doby zvykem a samozřejmostí. Loď pluje při jiných cestách od přístavu k přístavu dle plavební cesty a vždy navštěvují ta místa, která byla nabízena v programu celé cesty. Během delší cesty po moři i deset dní bez přistání je asi nejhorší. Vše na hosty velmi působí. Nejvíce snad  počasí, výkyvy, rozdíly počasí a  změny časových pásem. Bývají značně nervózní, vracejí jídla, zmatkují. Nemají chuť k jídlu, někdy si je žádají vyměnit či nahradit jinými. Dovedete si to jistě představit, když se tak stane. Průměrná délka plavby na těchto lodích bývá 14 dní. Záleží na které lodi pracujete a jak je cesta koncipována. Tady bývají nepříjemné situace, zaleží jak je zvládnete. Pokud se pluje po směru otáčení Země, jsou každodenní oslavy, což je velmi oblíbená záležitost. Protože loď je rychlejší, jak se říká, přibývá vždy jedna hodina.

K dobré či lepší náladě patří i prožití času v kasinu, kině, disco baru, či divadle typu našeho kabaretu. Sportovní vyžití je především v bazénech na palubě, hosté mají k dispozici herny, tenis a jiné možnosti. I tady všude se obsluhuje a k tomu  přináleží i  rozepsané služby obsluhy. Dle vašeho zařazení a pozdějšího postupu si tak můžete vyzkoušet práci i v těchto prostorách. Pochopitelně, že když uspějete, tak máte vyhráno a je to přesně to, co jste si vysnili. Přístup k vám ze strany hostů je většinou příjemný a hlavně postupem času se upravuje. Zpočátku se u stolu představujete, že jste asistent číšníka a jak se jmenujete a že jste jejich číšníkem. Oni se automaticky sami také představí křestním jménem a naváží hned zdvořilostní fráze. Bývá to, že jim oznámíte odkud jste, odkud oni. Po celou dobu se v restaurantu o ně staráte a tím se velmi rychle sbližujete. Musíte jim splnit jejich jakékoliv přání. Rádi to také uděláte, protože jsou to oni, kteří rozhodují o vašem osudu na lodi při plavbě. Nesmíte jim dát možnost, že by nebyli spokojeni s vašimi službami, poněvadž si vše zaplatili draze předem a oni to dobře vědí. Neexistuje, že něco nejde. Vždy všechno jde a hned jim to řeknete, že to můžete zařídit, přinést, udělat. Ne neexistuje. To je první zásada při vaší práci. Bývají i potřeby nebo přání pro nás zvláštní. Lidé, kteří jsou hosty na lodi, jsou různého  náboženství. Mají svoje zvyky, potřeby. Běžné jsou i zajímavé situace. Některý host při zastávce v přístavu na příklad na Aljašce chytne rybu, chlubí se s ní a nechá ji přinést kuchaři s tím, že ji chce nabídnout i ostatním při večeři. Tak to musíte zařídit, včetně podávání. Neboli splníte jakékoliv přání a dokonce i rozmar. Je to někdy až do nebe volající.Pokud je to v nejlepším pořádku, jste nejlepší člověk, nejlepší číšník a pořád vás chválí i před šéfem. To je dobře, ale stálo to velké úsilí. Měli jste štěstí. Záleží také na tom, koho budete obsluhovat a kam jste byli přiřazeni na obsluhu. Je to často o štěstí. Pokud nesplníte podobné záležitosti, hosté si stěžují bez ostychu a to je ta zmíněná chyba na počátku. Mezi vámi a hosty se vytvoří pouto a vždy si říkáte křestními jmény. Na lodi není k uhnutí a nelze vystoupit. Je nejlépe to pochopit zpočátku a být vstřícný, jak se říká. Když se to vyvede na plavbě, tak je to krásné pro obě strany. Pokud se to nepovede, je to peklo. Většinou ale je to vina vaše. Hosté jsou kultivovaní, vzdělaní a příjemní. Nedostatek bývá právě ve špatné komunikaci či neznalosti jazyka do hloubky. Ten, kdo umí laškovat, je vtipný, má úplně vyhráno. Bývá i veselo. Doporučíte rum z Karibiku, míchané drinky, zvláštnosti, které třeba neznají. Tím si je získáte, je to o psychologii a zkušenostech.

Abyste mohli toto všechno dobře zvládnout, musíte správně jíst, pít a spát. O vše je postaráno. Každá posádka má své zázemí na lodi, kdy není ve styku s hosty. Sedí vedle sebe číšník a kapitán lodi. Tam padají všechny zábrany a funkce. Jsou si tam všichni rovni. Jídlo obdržíte v kantýně pro personál. Výběr je většinou ze čtyř druhů masa, také vegetariánské jídlo je nabízeno. Volný čas se většinou tráví v baru. Ty bývají rozděleny pro důstojníky a pro posádku. Nejvíce se pije pivo, rum, cola a také míchané drinky. Barmani jsou jedni z nejzkušenějších. Zajímavá je cena drinku. Každý drink je za jeden dolar, jednotná cena. Nic se nestane, když si bary spletete a pozvete svého nadřízeného na drink. Tak se tedy každý den scházíte všichni v baru, bavíte se, pomáháte si svými radami, vyřizujete si osobní věci, pozdravy, poštu a jiné důležité věci. Najdete i kamarády i když jsou z obrácené strany zeměkoule. Záleží na vaší povaze a náladě. Během plavby máte nárok na volno od skončení pracovní doby do snídaně. Všichni toho využívají v plné hojnosti. Často vytouženě čekáte až se to stane a sejdete se s kamarádem u skleničky v baru pro zaměstnance. Celkem spíte za den asi 6 hodin. To se často projeví na vaší tělesné hmotnosti a pracovním výkonu. Mnoho kluků velmi rychle zhubne zpočátku. Jistě, že na tom má zásluhu psychika, nervy, nejistota. Pokud jste dostali Day Off, volno, obsluhujete jen při snídani a při večeři. Vytoužené volno se musí využít v plné míře. Fitnes, bazén, stolní tenis, televize, malý golf na trenažéru nebo bar. Hodně kluků dává přednost spánku a klidu. Když loď přistane, uděláte snídani a máte také volno. Vyráží se do přístavu jako vaši hosté, tedy turisté. To je šance poznat jiné kraje, místa a vše s tím spojené. Toto se vždy plně využívá, protože volného času není nazbyt. Svoje volno si vyberete až po plavbě dle smlouvy. Po 6 měsících máte nárok až na tři měsíce dovolené. Potom můžete kdekoliv na světě vhodit do poštovní schránky návratku a do deseti dní přijde na vaši adresu a jméno letenka.

Pokud budete ve stejné funkci asistenta waitera, tedy nejnižšího zaměstnance v obsluze, dostanete 360 dolarů, tedy asi 14.000,- Kč. Není to moc, ale podstatnou část platu dostáváte ve formě tipu, tedy spropitného. U číšníka to dělá 4, u asistenta 2 dolary denně. Každý host je na to upozorněn při nástupu na loď. Obsluhujete denně asi  35 hostů. Nikdo se o tom, kolik dostal, vydělal, naprosto nezmiňuje.

Záleží, jak jsem již uvedl, jak jsou s vámi vaši hosté spokojeni. Pokud jste nemocni, je zaručen minimální plat od plavební společnosti 1.500 dolarů. Pokud se setkáte s bohatými hosty, výška vaší odměny je taková, jakou si zasloužíte a dle toho jste i odměněni. Jsou i mimořádní hosté. Pokud se vám práce daří a máte to štěstí, že jste byli vybráni na servis, jistě že je to i náležitě odměněno hosty. Těchto plaveb využívají i světoznámé osobnosti sportu, obchodu, kultury. Potkáváte i jinak zajímavé lidi.

Plavba ze San Franciska do Sydney trvá kolem 35 dnů. Nejkratší ze San Franciska do Vancouveru 6 dnů.

Pokud se rozhodnete, že potřebujete vetší sumu peněz, třeba na vaše nové auto či bydlení, můžete zase oznámit svojí návratkou termín nástupu. Bývá dobrým zvykem, že také během svého volna či dovolené objedete zajímavá místa na zeměkouli a teprve se vracíte domů nebo naopak.

Je to velmi lákavé. Každý si muže splnit svůj klukovský sen. Je to jen o tom se dobře předtím připravit a potom to vše ustát a znalosti i dovednosti patřičně prodat. I štěstí mít a zdraví. Přeji všem, kdo se tak rozhodli, příjemnou plavbu, dobré hosty a hodně lásky a fantazie.

Váš Miloš Tretter