Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Harrys New York Bar v Paříži

Při mém vstupu mne ohromil nevšední interiér tohoto cocktail baru, Mekky barmanů. Hostů zde bylo poměrně dost, podlaha drsná a celý prostor byl jako nudle. Byl podvečer a příšeří dodávalo tomuto místu svoji patinu stáří.

Pro mne to byl bar s historií, kdy byla americká práce barmanů poprvé přenesena přes louži až sem do města lásky, rozkoše a zábavy. Dle mých předešlých informací se tak stalo v roce 1911, i když některé prameny říkaly něco jiného.

Sledoval jsem jednotlivé výkony barmanů stojících v řadě, což jsem předtím neznal, protože u nás jsme byli za barem vždy sami. Objednal jsem si drink drinků, tedy Martini Dry cocktail, samozřejmě s olivou. Vůbec nevím, jak jsem ho pil, protože jsem si hlavně všímal postavení baru, rozložení lahví za barmanem a nemohl jsem pochopit, že nemají žádné uzamykatelné vitríny nebo regály, jako jsme měli my. Moje zvědavost byla ukončena po druhém drinku, poněvadž jsem již neměl na další třetí drink a tak jsem s nevůlí odešel, ale šťasten.

Po 25 letech jsem byl zase v Harrys cocktail baru, ale bylo to na Manhattanu v NY, v pětihvězdičkovém hotelu. Bar byl umístněn v prvním poschodí. Tam se skromně vyjímal a svojí nabídkou nikterak nezářil oproti jiným, které jsem již předtím navštívil v jiné části Manhattanu. Barmanovi jsem vysvětlil, že jsem také jako mladší pracoval za barovým pultem a odkud jsem. Byl viditelně rád, že mi může umožnit vyfotit se s ním za barovým pultem a nad hlavou mít hrdý název podniku Harrys bar. Dal jsem si Old Fashioned Whisky a poprvé jsem viděl jinou přípravu tohoto drinku. Od té doby ho tak dělám a učím své adepty barmanství.

Toto je jen krátká vzpomínka na mé první setkání s Harrys barem v Evropě a v USA. K ostatnímu se snad někdy ještě vrátím.

Jen pro představu. V Evropě je jen několik dalších Harrys cocktail barů, které jsou chráněny ochranou známkou, je zajímavé, že nejsou v hlavních městech. Za licenci se platí neskutečné peníze. Sny se mají plnit……….

Miloš Tretter