Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Co je to Košer

Je vánoční doba a tak mne napadlo napsat něco o košer jídle a pití. Ne každý ví, co to znamená a proč je to tak. Je to jen několik málo řádek, které mi zůstaly v paměti od chvíle, kdy i já jsem se pídil, oč vlastně jde. Snad se tady někdo zastaví a nebude mu to na škodu, jako se to poštěstilo i mně.

Oblast Izraele se rozprostírá ve velmi teplém klimatickém pásmu. Není tam teplo jen ve dne, ale také v noci, proto by mohlo veškeré maso podléhat rychlé zkáze, čímž by docházelo k šíření nákazy a nemocí. To samé platí i pro jiné potraviny.

Židovské náboženství se datuje již 5 779 let. Rabíni sepsali příkazy a způsoby, jak se starat o potraviny a o přípravě pokrmů a pití. Je mnoho knih, které přesně popisují, jak správně se musí postupovat, aby vše bylo KOŠER.

Jedna z nejpovažovanějších knih je Prostřený stůl, jinak Šulchan Áruch, která popisuje zákony, jichž je nespočetně.

Je uváděno:

  • že košer je zelenina všeho druhu, stejně i veškeré ovoce protože je neutrální a může se kombinovat libovolně
  • že košer je umýt si ruce před každým jídlem
  • že košer jsou všechna zvířátka pokud se živí potravou rostlinného původu
  • že košer je vodní zvířena pokud má šupiny a ploutve
  • že košer jsou ptáci, pokud požívají rostlinou potravu
  • že košer jsou přežvýkavci a kopytníci
  • že košer je oddělení mléčné od masité stravy nejen při přípravě jídel, ale i při konzumaci a výrobě vstupních surovin
  • ne košer je na příklad vepřové, které je přímo zakázané
  • ne košer jsou predátoři z důvodu případné nákazy

Co je to vlastně KOŠER? Česky řečeno čistý.
Co je to vlastně Gladkošer? Česky řečeno čistý, hladký jako led, nejčistší jídlo a pití.

V Praze je restaurant MASSADA, kde se v přízemí podávají jídla připravovaná z mléka a o patro výše se podávají jídla připravovaná z masa.
Pražský rabín po roce 1989 vydal certifikát o provozování tohoto restaurantu v Praze, ale za předpokladu a zákona, že příprava mléčné stravy a masité stravy bude mít svoji samostatnou kuchyni, svoji jídelnu, dvojí nádobí na přípravu jídel, dvojí příbory a dvojí porcelán, který nikdy nepřijde vzájemně do styku.
O certifikát se musí žádat čtyřikrát do roka. Obdržen je jen v případě striktního dodržování prováděcích předpisů o hygieně a dalších zásadách.

Pro porážku zvířete je určen výhradně řezník. Ten obdrží certifikát, na kterém je uvedeno, že dotyčný je ve své práci dostatečně zběhlý. Musí být také hluboce věřící.

Jeho ruka zařízne dobytče výhradně z levé strany, kde je hlavní nerv; tím se stává smrt rychlá a bezbolestná. Při košer porážce jde především o to, aby maso bylo zcela zbaveno krve. Poražené zvíře se okamžitě položí na dvě hodiny do nádoby s protékající vodou. Potom se posolí a za hodinu se sůl musí spláchnout.

Porážka se také dělí na malou a velkou. Mezi malé patří například porážka drůbeže.

Každá surovina pro přípravu jídel musí mít vlastní certifikát, dokonce i její jednotlivé ingredience. Je o nich vedena evidence, včetně způsobu jejich skladování. K tomu slouží orazítkování a tak je můžeme najít i v samoobsluhách potravin nejen mezinárodních řetězců.

Šedesát procent židovské populace dává přednost patnácti firmám, které zaručují vše košer. Více než 50 000 ortodoxních Židů vyžaduje orazítkování od jejich rabína.

Dnes vyrábí a dodává otestované košer potravinářské výrobky na náš trh česká firma Samson, pod vedením A. Günsbergera. Produkty této firmy můžeme zakoupit v potravinářských obchodech a jsou nabízeny též v restauracích a hotelích nejen u nás, ale i v zahraničí.

Košer je Plzeňský Prazdroj, Budvar, Slivovice Jelínek, Spak, Becherovka.

Tak tedy i pivo je košer, ale pouze za předpokladu, že se do piva žádnou cestou nedostane nic živočišného původu.

Nejvíce košer vína pochází z Itálie a Francie. Na Moravě zatím vyrábí košer víno jen jeden Vinař v Rakvicích - je to specializovaná firma Vinselekt Michlovský.

Čisté destiláty, jako je vodka, whisky a jiné, musí být také košer. Při výrobě nesmí být náznak zárodku kvašení.

King SOLOMON

Tento restaurant je po jednom roce provozu v Praze již pojmem. Nachází se v Široké ulici blízko Staronové synagogy v někdejší židovské části Starého Města Pražského.

V Sguare Meal byl tento restaurant zařazen mezi deset nejlepších etnických restaurantů v Praze. Certifikát o povolení dal sám Rabbi Dr. Samuel Mardokhey Abramson z Izraele.

Pro někoho je nevšední otevírací doba King SOLOMON - pondělí až čtvrtek a v neděli od 11 do 23 hodin. V pátek bývá zavřeno 90 minut před západem slunce. Labužníci i turisté v pátek a sobotu přicházejí spíše na rezervaci míst a jídlo je pro ně připravováno předem, poněvadž v době šábesu kuchař nesmí pracovat.

Interiér restaurantu je ojedinělý. Sloupy s ozdobnými hlavicemi, pískovcové klenby. Dominantou je socha krále Šalamouna, sedícího na trůně. Na mytí rukou je zde typické umyvadlo s rituální nádobkou. Druhou částí je tak zvaný skleník, který je součástí vnitřní zahrady.

Specialitou King SOLOMON restaurantu je víno Baron Aaron Günsberger, a to jak frankovka, tak i veltlínské zelené, ročníky1998. Další specialitou pro zachování košer je, že zvířata poráží rabín, který pravidelně do Prahy za tímto účelem přilétá až z Tel Avivu. Také Jewish Chronicle označila tento restaurant za nejlepší striktně košer na celém světě.

Mezi nejznámější hosty restaurantu patří Henry Kissinger, baron Rotschild, Aaron Spelling.
O obsluhu se starají studenti státní hotelové školy z Vršovické ulice v Praze.

Vzdálenosti mezi světadíly se díky rychlé dopravě zkracují a lidé se mají možnost více poznávat a setkávat. Budu rád, když i tyto moje řádky přispějí někdy k tomu, aby lidé měli k sobě blízko i u prostřeného stolu a kdekoliv jinde.

Miloš Tretter