Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Zase MATTONI

Druhá nejznámější značka v České republice za poslední období, která si získala svojí kvalitou, provedením, cenou i tradicí úctu každého z nás. Je to MATTONI.

V tak těžké konkurenci, která je dnes ve výrobě a hlavně v prodeji nealkoholických nápojů, je v soutěži s cizími značkami druhé místo vynikající. Porovnáme-li všechny prostředky marketingu, které jsou používány u firmy Coca Cola a u firmy Mattoni, je zřejmé, že krédem firmy Mattoni je skutečně zdraví člověka.

Dříve se minerální vody používaly a doporučovaly jen ve formě léčebných procesů. Jejich účinky znali již Římané a jiné národy.

Postupem doby se pomocí rozvoje chemie a rozborů minerálních vod získalo více poznatků. Nejvíce se začal cenit oxid uhličitý, který osvěžoval a posiloval.

Pan Heinrich Mattoni, pronájemce zřídla minerální vody poblíž Karlových Varů, měl jasnou vizi. Už v roce 1867, na počátku svého působení, si získal nebývalou důvěru svých zákazníků, konzumentů. Stačilo mu dalších sedm let k tomu, aby přesvědčil hraběte Černína, majitele pozemků v Kyselce a okolí stejně jako i zřídla, že to je právě on, kdo umí tento přírodní vodní zdroj zhodnotit a nabídnout přijatelnou cestou ostatním lidem. Hrabě Černín požadavek H. Mattoniho naplnil a vše mu prodal.

Dnes díky těmto dvěma pánům, kteří si padli do oka a měli stejný názor a představu o budoucnosti využití zřídla a pochopitelně též díky jejich následovníkům firma Mattoni vyrobí a stočí denně asi 750 000 lahví. Tento obdivuhodný denní výkon je úchvatný. Zkusme si jen představit prostory a zařízení takovéto továrny na zdraví. Zkusme si jen představit sílu pramene a jeho zkrocení směrem do nám známých lahví. Už sám Heinrich Mattoni pochopil nevyčerpatelnost a kvalitu zdroje a proto vsadil hned v prvních letech na rozvoj.

Stejná strategie platí i dnes. Distribuce, prodej a marketingové snahy jsou ale v dnešní době stejně důležité jako vlastní pramen. Je těžké se prosadit na dnešním trhu, proto se firma Mattoni zaměřila pouze na své domácí zákazníky, přestože i zahraničí si žádá ochutnat tuto velmi chutnou, osvěžující a ozdravnou minerální vodu. Dekret z roku 1718 bránil vývozu minerální vody až do poloviny devatenáctého století.

Snad jen ti, kteří velmi cestují mimo republiku, umí vnímat hodnotu lahve minerální vody Mattoni v porovnání s jinými světovými značkami, a to nejen z finančního hlediska. Známý pramen Mattoni z Kyselky, Magnesia a Mlýnský pramen z Karlových Varů a symbol orlice jsou skutečnými poklady České země. Stejně jsou pokladem i lidé, kteří dokáží vizi Mattoniho naplnit i v dnešní době.

Náš dík patří především panu Dr. Gabrielu Guzzovi, řediteli marketingu, který, přestože je původem Ital, má snahu udržet produkt českým.

Stejný dík patří též panu Janu Husákovi, řediteli závodu Mattoni v Kyselce.

Před několika lety jsem byl požádán o spolupráci s oběma pány při organizaci a pořádání Exkluzivní soutěže barmanů v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp u příležitosti prvního ročníku GRAND PRIX MATTONI. Měl jsem a mám možnost i nadále chápat cíle, na které by byl hrdý i sám král minerálních vod, pan Heinrich Mattoni, stejně jako pan hrabě Černín.

Miloš Tretter