Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Co je solera

Jedno z nejznámějších a nejstarších měst jižního Španělska je město Jerez. Jedete krajinou, která je po obou stranách silnice plná pravidelných řad keřů ve vinicích, sálavé horko bez závanu větříku. Tady jsou stovky hektarů vinic, které pamatují své a jsou symbolem kvality a prestiže, ale ve spojení s dodržováním tradičních metod výroby vína, jako je již mnou zmíněná solera, získáte představu jací lidé tu žili, odkud přišli a co znamená také někde dědictví nebo věčnost.

Maurové sem přinesli soleru. Systém SOLERA se používá především u Sherry. Budeme si pamatovat tři stupně. Solera, která zraje v dubových sudech nejméně šest měsíců, má nejmenší obsah alkoholu a má jantarovou barvu. Solera Reserva zraje více než dvanáct měsíců a má ještě více alkoholu. Poslední je Solera Grand Reserva, která stárne v sudech minimálně tři roky, převážně ale více než deset let.

Před trvalým vedrem si společně zajdeme do sklepení, které má mnoho chodeb dlouhých několik kilometrů. Tam víno zraje v sudech, které jsou v určitých vybraných prostorách poskládány nad sebou v několika řadách, leží na sobě. Je to takový vysoký kolos plný sudů a příjemného klimatu s působivou vůní a nostalgií.

Solera je vlastně, už jsme u jádra věci, tedy odlití 1/3 obsahu vína z každého sudu vyššího patera do sudu, který je uložen o patro níže a tím se doplní chybějící 1/3 vína, která byla předtím přelita zase z tohoto sudu do níže uloženého sudu s vínem. V podstatě se jedná o kaskádovité, periodické doplnění 1/3 vína vždy do níže uloženého sudu a touto tradiční, originální výrobní procedurou, metodou, se docílí stabilní kvalita sherry.

Někde sklepní prostředí dovoluje více vrstev sudů uložených na sobě v řadách a tím se může uplatnit i další rozdělení druhů sherry. Vždy ale zaleží na výrobci, stejně i na zvolení doby stárnutí. Každá firma dodržuje tradiční postupy při výrobě i stárnutí.

Ještě pro přesnost. Sudy, kde je nejmladší víno, tedy ty hořejší, se nazývají místně Criaderas a ty s nejstarším vínem se nazývají Soleras.

Na sklenku sherry od Fine Very Dry až po Cream Sweet vás pozvu na jiné stránce. Namalujte si to, ať víte, jak to vlastně je. Určitě vám pomůže přiložený obrázek ze sklepení, kde je vše jasné.

Miloš Tretter