Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Špunt

Korková zátka je velmi doceněná záležitost a to hlavně výrobci i konzumenty šampaňského či dezertního vína nebo také cognacu a armagnacu.

Loupači se speciálními noži svléknou jakoby nic za několik minut celé větve ale i kmen dubu korkového z kůry, která rostla i více než 20 let.

Ročně to bývá až 380 000 tun korku, ze stromů na plantážích o celkové rozloze cca 2 300 000 hektarů. Pro vlastní přímé užití je jen 10 % na finální výsledek - korkovou zátku, která je z jednoho kusu korku. Kůra musí mít dostatečnou tloušťku, aby se mohla použít. Takto sloupaný dub korkový se znovu v původní síle a kvalitě kůry obalí až za 10 dalších let.

Korek ze stromu Quercus suber, dubu korkového, je tedy přírodní materiál, který se k tomu výhradně musí používat. Nejpoužívanější a nejznámější, tedy nejkvalitnější, je portugalský. Ve Španělsku, Portugalsku, Maroku, Francii, Tunisku, Alžírsku a Itálii - v oblasti středozemního moře v nadmořských výškách do 1000 metrů - se těmto dubům nejvíce daří.

Obrovské segmenty oloupané kůry se suší na volném prostranství více než rok nejen při slunci. Potom se namočí ve varnách do van s vodou, kde se musí několikanásobně vyvařit a nežádoucí pachuti trichloranisolu tímto zlikvidovat, stejně jako i zárodky bakterií a plísní, které by nebyly vítány při zrání, například vína.

Nejdražší korkové zátky jsou z jednoho kusu kůry, ty používají výrobci vín nejkvalitnějších značek, protože víno může bez obav zrát v lahvi i několik let. Před vlastním výběrem pro jednotlivé druhy se provádějí čichové a jiné tříměsíční zkoušky v praxi na vzorcích..

Aglomerované korkové zátky se používají častěji u šumivých vín, jsou to zátky s několika vrstvami přírodního celistvého korku. Nejkvalitnější korkový špunt z jednoho kusu korku, chcete-li zátka, má průměr 26,4 mm. Jedna kvalitní korková zátka vyjde na cca 30 Kč.

Ze zbytků kůry (zhruba 60 %) se vyrábí drť a ta se používá také na lisování méně kvalitních zátek, které nejsou určeny pro dlouhodobé skladování, nebo se z dubové kůry vyrábějí podlahové krytiny.

Miloš Tretter