Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Svatý Patrik

Zelená barva je barva Irska, ale i barva jara. Necelé 4 miliony Irů a to především v hlavním městě DUBLINU slaví každého 17. března svátek Svatého Patrika (385-461). Misionáře, který přinesl do Irska křesťanství. Lidé v ten den nosí na klopách zelený trojlístek, malují si obličeje i vlasy na zeleno.

Většina a hlavně děti se oblékají do zelených šatů. Je to den irské whiskey, piva, slavnostních průvodů a radosti, především nám všem známe hudby, která zaujme snad každého.

V šestnácti ho zajali keltští piráti a prodali do Irska, do otroctví. Během šesti let se naučil irsky. Později uprchnul domů, do francouzské Bretaně, která v té době byla součástí Británie.

Zapsal se na studium kněžství a sám se dobrovolně vrátil zpět do Irska jako kněz, kde získal nesnadno titul biskupa.

Irsko, ostrov obklopený burácejícím mořem, izolované od ostatního světa, bylo drsné ve všech směrech. Tamní lidé byli považováni za barbary se špatnou morálkou a proto se Patrik rozhodl svojí myslí předně ovlivnit vůdce kmenů a vládce jednotlivých krajů. Považoval vše za pohanské a proto chtěl obrátit všechny na křesťanskou víru.

Nechal vystavět přes 290 klášterů a chrámů. V nich osobně pokřtil více než 110 000 lidí, převážně mladých, i proti vůli jejich rodičů. Nechal spálit na hranicích přes 360 původních irských knih.

V prvním tisíciletí př.nl. přišli na ostrov Keltové, kteří se smísili s původními obyvateli a tak vznikl irský národ. Později kolem roku 500 postupně vzniklo sedm království, kterým vládli vůdci klanů. Díky činům a učení biskupa Patrika získalo obyvatelstvo vysokou kulturní úroveň, což mělo vliv na zbytek Británie.

Kolem roku 800 nájezdy Normanů ovlivnily další život, poněvadž osídlili většinu ostrova. Až v roce 1171 si anglický král Jindřich II. Irsko podrobil a hned nato dává tuto zemi anglickým baronům. Ti zavedli anglikánskou církev, uzmuli pozemky a lid začali zotročovat. Vznikala povstání. V roce 1651 známý selský král Cromwell poslední velké povstání potlačil. Nastal dlouhodobý krutý útlak obyvatel, hladomor. Proto se mnoho odvážných a silných Irů vydalo do zámoří, především do USA.

Časem vzniklo a bylo potlačeno dalších několik povstání, jejichž cílem bylo získat nezávislost Irska na Británii. Až v roce 1921 dostalo Irsko statut svobodného, samostatného státu Irsko v Britském společenství národů. Další omezováni vyvrcholilo v roce 1937. Nato nový předseda vlády odmítl poslušnost a věrnost anglickému králi a prosadil novou irskou ústavu. V roce 1948 vystoupilo Irsko z Britského společenství národů a byla vyhlášena samostatná Irská republika s hlavním městem Dublinem.

Dnes je hlavou státu Irské demokratické parlamentní republiky prezident volený obyvateli na sedm let. Svobodné Irsko zaujímá větší část ostrova, kde 80 % tvoři pastviny. Ve zbytku ostrova se nachází ještě Severní Irsko, které je součástí Velké Británie.

K oslavě Svatého Patrika se hrdě hlásí všichni Irové na světě, především v USA. Ale i jinde, poněvadž v něm viděli a vidí patrona své rodné země. Jsou na svoji zemi hrdi. Rádi se do ni vracejí a jak mohou, tak se vzájemně podporuji všemi způsoby.

Všichni vy, především mladí, kteří tam z naší České republiky vyjíždíte za svojí často i první zahraniční prací, prací za barovými pulty, jistě cítíte tuto sounáležitost a pospolitost Irů, která se nejvíce projevuje nejen v jejich irských typických pubech, plných všemožných předmětů, židlí, sklenic, zkrátka, co kdo přinesl před časem, ale hlavně při pití piva, irské whiskey a při hudbě.

Pro nás je zajímavé, že právě irská whiskey byla vůbec první vyrobená whiskey na světě, která se mimochodem destilovala z počátku jen jedenkráte se základem z ječmene. Později recepturu na tuto ohnivou vodu nelehce získali Skoti a výrobu zdokonalili. Rozšířili ji o další druhy dle použití surovin, vody, podkuřováni a také mají zásluhu o její výraznou konzumaci.

Dnes je irská whiskey velmi oblíbená, především mezi mladšími, a to u nás i ve světě. Je pálena třikrát. Tím je jemnější, příjemné chuti, typické vůně a světlé barvy. Za nejoblíbenější jsou považovány značky JOHN JAMESON, BUSHMILLS, PADDY, TULLAMORE DEW.

Určitě si vzpomenete na Svatého Patrika, ale i na tyto řádky, když ochutnáte velmi oblíbený irský krémový likér Bailey’s, který má jako základ z 50% pravou irskou whiskey, k tomu ještě 48% smetany od kraviček z irských pastvin. Zbytek je máslo a kakao. Tento likér se vyrábí plnoautomaticky. Stejně, jako mladší irský krémový likér CAROLANS s příchutí vloženého medu.

I my máme svého patrona, který sedí na svém koni, na svém náměstí. Jak všichni víme, sv. Václava. I my se u něj scházíme. Především když si dáváme schůzky, rande nebo slavíme mezinárodní vítězství našich sportovců, ale i v krušných dobách našich dějin.

Miloš Tretter