Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, je bez předchozího písemného souhlasu majitele porušením autorského zákona.

Královské město

Domy z červených cihel, obchod vedle obchodu, uličky plné lidí, vše jako ve středověku. Dnes milionové město, je to úžasné, jak se sem může vše vejít.

Kejklíři, náměstí plná různých řemeslníků. Město, které si prožilo své, zaklínači hadů, věštci a věštkyně, již odpradávna i před léty 1912 až 1956, kdy vše bylo pod správou španělskou a francouzskou.

Díky francouzům se toto královské město, které bylo založeno v roce 1062, rozšířilo o další moderní městské části s domy pro dobré, slušné bydlení v činžovních domech, široké moderní bulváry s obchody a zajímavými sceneriemi. Samotné město leží na úpatí pohoří Vysoký Atlas, z mého pohledu je vlastně bránou do Sahary, největší pouště světa.

Rabat, Fás, Miknás (fr. Meknes) jsou také královská města především za vlády dynastie Almohadů. Jako v pohádce jsou vidět desítky uliček, kde zdejší lidé denně odevzdávají vše, co umí. Jsou tu uličky barvířů a dalších řemeslníků, hlavně koželuhů. Uličky se dělí dle řemesel, všude je vůně, barevnost, plno zboží k prodeji, pestrost až zrak přechází, především cizince.

Co se nedá přehlédnout, je skvost všech skvostů, mešita vysoká sedmdesát sedm metrů, jmenuje se Kutubíja. Je symbolem města, jen věřící mohou dovnitř. Město, odkud jen odvážní vyráželi na nekonečnou cestu Saharou. Obchodní karavany mířily na jih Afriky. Tato perla arabské kultury, jak jste sami poznali, je město MARRÁKEŠ.
Marrakéš

Arabové přinesli nejen styl života, svoje zvyky a práci, obchod, ale i víno, destilovali a vyráběli voňavky, kterým dávali svojí dovedností, fantazii a uměním Marrakéš výjimečnou vůni. Tady také byli ti, kteří věděli jak se dělá alkohol, který je součástí parfémů. Ano, tito lidé byli mezi prvními, kteří nabízeli španělským obchodníkům své výrobky. Byla to jedna z cest, kudy se k nám do Evropy dostala chuť a vůně destilátů.

Dnes se v podhůří Atlasu pěstuje vysoce kvalitní víno, alkohol je omezen jen pro místní. Marrákeš je město kouzla, mám jej v úctě, je mi ale vzdálené, nerozumíme si. Ještě mám před sebou další královská města. Snad změním pohled na tuto část Afriky.

Miloš Tretter